Edukativne radionice

EDUKACIJA > MOTIVACIJA > AKTIVACIJA

Lokalni tim ASuBiH u Odžaku 25. i 26. 2. održao je dvije edukativne radionice u trajanju od 3 sata. Na ideju smo došli tako što smo za Dan volontera sproveli anketu o tome da li srednjoškolci znaju šta je to volontiranje i omladinski aktivizam te koliko su često bili aktivni u svojoj lokalnoj zajednici. Kada smo došli do poražavajućih rezultata, odlučili smo to malo promijeniti.

Prvenstveno smo imali ideju da radionicama obuhvatimo sve učenike drugih i trećih razreda, ali to nismo bili u mogućnosti zbog izostanaka i pravdanja sati. Stoga smo se odlučili da odaberemo po najviše 5 dobrovoljaca iz svakog razreda koji su zainteresirani za ovaj tip neformalnog učenja.

Srednjoškolci su pored neformalne obuke o pisanju projekata saznali dosta toga o volonterizmu te omladinskom aktivizmu, tako da se i naš broj volontera u rehabilitacijskom centru, nakon ovih radionica, znatno povećao.
Trudili smo se da im što više približimo nevladin sektor, volontiranje kao aktivnost koja ih izgrađuje kao osobe i omladinski aktivizam kao nešto što ih svakim danom čini ambizioznijim, perspektivnijim i snažnijim mladim ljudima koji mogu mijenjati svijet.

Usput, kao što to i svaki put biva, mladi su se i lijepo zabavili, družili i stekli nova poznanstva sa učenicima iz drugih škola te su poručili kako bi voljeli da imaju priliku da ovakve radionice i ovakav vid učenja i druženja češće prođu.

Kroz radionice smo uspjeli srednjoškolcima bolje predstaviti i približiti im omladinski aktivizam i volonterizam te ih motivirati da budu promjena koju žele vidjeti u svijetu, što nam i jeste bilo u cilju.