Ako shvatim vrijednost života...

Kolika je vrijednost onoga što dobijete tek tako, lagano, bez ikakve muke? Zar vam ne pružaju veći užitak stvari za koje se potrudite i date cijeloga sebe? To je stanje vašega duha i snaga vašeg razuma. I one loše stvari koje se događaju tokom životnog putovanja, ponekad su teške, zahtjevne, ali ne dopustite da one upravljaju vašim snovima, željama i mogućnostima. Recite sami sebi: „To me neće spriječiti, to mi neće smanjiti vrijednost. Zbog takvih stvari idem još više, idem još jače, sve dok ne dođem tamo gdje je do sada bila samo moja mašta i srušim sve postojeće granice. Jer to je samo moja odluka, odluka da ni od čega stvorim nešto i ne žalim se kako je moj svijet jadan. I samo ja mogu biti ta osoba koja će promijeniti svoj život i imati utjecaj na svoje stavove“. Kada shvatite ove rečenice i učinite ih dijelom života, prihvatit ćete sebe onakvima kakvi i jeste  i imat ćete slobodu izbora, slobodu da kažete: „ Ja sam sve ono što i trebam biti“.

 

                                                                                                                    Amra Maglajčetović, 3.a