Ekologija

Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle je uključio Srednju školu Pere Zečevića iz Odžaka u ekološki projekat pod nazivom “Kroz zaštitu okoliša do međuetničkog pomirenja”. Zadaća ekologa naše škole bila je napisati projekat koji bi se mogao implementrati u školi, ali i proširiti na lokalnu zajednicu  s ciljem očuvanja okoliša. Mi smo odlučili napisati i provesti projekat razdvajanja PET ambalaže, limenki i papira unutar naše škole. Svima je poznato da se PET ambalaža u prirodi ne može razgraditi ni za 300 do 500 godina, pa ju je potrebno reciklirati kako bi je ponovno vratili u upotrebu. 

Nakon nabavke potrebnog materijala, učenici bravarske struke su u sklopu praktične nastave izradili dva kontejnera za PET ambalažu koje smo postavili u hodniku škole i u anexu.

Učenici poljoprivredne struke su izradili 3 kompostera koje će postaviti pored plastenika i u dvorište škole s ciljem razgradnje organskog otpada. 

Učenici gimnazije su izradili plakate, letke i prezentaciju koju su ispredavali u svim razredima naše škole. 

Cilj prezentacije je educirati učenike i djelatnike škole što je recikliranje i kompostiranje, kako pravilno razvrstavati otpad i na taj način spriječiti da on dospije na divlje deponije, poljoprivredna zemljišta i vodotoke. 

Nakon prikupljanja PET ambalaže biti će dogovoren otkup ambalaže sa firmom za recikliranje.

U razgovoru s načelnikom i direktorom komunalnog poduzeća, planirano je proširivanje projekta na lokalni nivo i nabavka kontejnera za za razvrstavanje otpada u svim mjesnim zajednicama naše općine.