Donacija japanske vlade

Naša škola nedavno je primila jako vrijednu donaciju u računalnoj opremi kojom su opremljena dva informatička kabineta.

U današnje vrijeme teško je zamisliti nastavni proces bez audiovizualnih informatičkih pomagala kao što su računala, projektori i laptopi. Upravo su ta pomagala najzanačajniji dio pomoći koja je stigla u našu školu iz Japana.

Naime, poklonjeno nam je 20 računala, 2 laptopa, 2 projektora, 4 printera te 2 fotoaparata. Sva ta informatička oprema iskoristit će se u redovnoj nastavi, ali i na projektima te u radu sekcija.

Iznimno smo zahvalni na donaciji koja će nam omogućiti kvalitetniji rad u skladu s suvremenim metodama.