REZULTATI ŠKOLSKOG NATJECANJA IZ NJEMAČKOG JEZIKA

Razina A2

1. Dževad Čeliković

2. Meša Sinanović/Antonio Kocić

3. Marina Švaganović

Razina B1

1. Ljubica Tadić/Almira Kahvedžić/Ajsela Karalić

2.Emina Čeliković

3. Klara Pušeljić

Razina B2

1.Ema Dubrić

2.Dženita Orman

3.Faruk Mešanović

 

Učenicima i njihovim profesoricama, Afroditi Jeličić i Dženani Al-Saleh, čestitamo na postignutim rezultatima.