Natječaj za upis učenika u srednju školu za školsku godinu 2021./2022.

Ovim Natječajem utvrđuju se rokovi upisa, plan upisa i elementi i kriteriji za kandidate. U prvi (I.) razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje u BiH ili inozemstvu pod jednakim uvjetima u okviru planiranog broja upisnih mjesta, ako nisu stariji od 17 godina, a iznimno do 18 godina uz suglasnost Školskog odbora.

Kandidati koji su završili osnovnu školu u inozemstvu obvezni su prije prijave na natječaj za upis u prvi razred nostrificirati obrazovnu ispravu stečenu u inozemstvu.

Srednja škola može upisati i redovito obrazovati i stranog državljanina, uz suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, ukoliko kandidat ispunjava najmanje jedan od uvjeta naznačenih u Odluci o elementima i kriterijima izbora kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Županiji Posavskoj za školsku 2021 / 2022. godinu. 

NATJEČAJ: Natječaj za upis 2021./2022..pdf