Uspješno nastavljeno realiziranje projekta Recikliraj sad ili nikad!

U vrijeme kada je okoliš sve više ugrožen neodgovornim ponašanjem barem svakog drugog čovjeka te velikog dijela vodećih kompanija u svijetu, potrebno je razmišljati o načinima kako ublažiti sve veću štetu koju nanosimo prirodi oko sebe te na taj način indirektno ugrožavamo i sebe. Recikliranje je jedan od načina i od velike je važnosti za očuvanje planete.

Pitanje reciklaže je jedno od najvažnijih pitanja današnjice. Kvalitet našeg života danas i u budućnosti svakako ovisi od toga kako ćemo postupati s otpadom kako kao društvo, tako i pojedinci.

Sretni smo što su učenici naše škole i profesorica Katarina Čamber uspješno realizirali projekt Recikliraj sad ili nikad.

Naime, nakon što su prodali materijal za reciklažu, novčana sredstva su donirali za kupovinu voća i time počastili sve učenike i djelatnike škole, kako bi im se zahvalili jer su svi zajedno doprinijeli da naša škola uspješno ostvari svoj projekt i da barem učinimo jedan korak više za očuvanje planeta Zemlje.

Zanimljiva je činjenica da najmanje 60% ukupnog otpada koji završi u kantama za smeće, a time i na deponijama, bi se moglo ponovo iskoristiti ili kompostiranjem ili recikliranjem. Recikliranje je ključno za čuvanje energije i zaštitu okoliša.

Kada je konkretno ambalažni otpad u pitanju, znate li da:

• 1 reciklirana limenka može sačuvati energiju dovoljnu za napajanje televizora 3 sata

• 1 reciklirana staklena flaša bi mogla sačuvati energiju dovoljnu za napajanje kompjutera 3 sata

• 1 reciklirana plastična flaša bi mogla sačuvati energiju dovoljnu za napajanje sijalice od 60 watti 3 sata

• 70% manje energije je potrebno da se reciklira papir u poređenju sa proizvodnjom iz sirovina

Recikliranje je proces sakupljanja i obrade materijala koji bi inače bili bačeni kao otpad i njihova obrada u nove proizvode. Prednosti recikliranja su ogromne. Recikliranjem se smanjuje količina otpada koji završava na deponijama, time se čuvaju prirodni resursi (šume, izvori i zdravo zemljište). Također se na ovaj način preventira zagađenje i eksploatacije prirode, čuva se energija kao i smanjuje emisija gasova koji doprinose globalnim klimatskim promjenama. Otvaranjem pogona za recikliranje otvaraju se nova radna mjesta i mogućnosti zaposlenja u svrhu poboljšanja životnog standarda ljudi u svakom pogledu.

Evo nekoliko zanimljivih činjenica o tome  koliko je potrebno otpadu da se raspadne:

1. Papirnati ručnik – 2- 4 tjedna
2. Kora banane – 3 – 4 tjedna
3. Papirnata vrećica – 1 mjesec
4. Novine – 1,5 mjesec
5. Ogrizak  jabuke – 2 mjeseca
6. Karton – 2 mjeseca
7. Pamučne rukavice – 3 mjeseca
8. Šperploča – 1 – 3 godine
9. Vunena čarapa – 1 – 5 godine
10. Ambalaža  mlijeka – 5 godina
11. Opušak  cigarete  - 10 – 12godina
12. Kožne cipele – 25 - 50 godina
13. Plastična čaša – 50 godina
14. Gumena čizma - 50 – 80 godina
15. Limenka – 200 – 500 godina
16. Plastična boca – 450 godina
17. Jednokratne pelene – 550 godina
19. Plastična vrećica – 200 – 1000 godina