Dopuna Modela organizacije nastave za školsku 2020./21. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama

Vlada Županije Posavske je 3.9.2020. godine, na prijedlog ovoga Ministarstva, a uz prethodnu suglasnost Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske, donijela Odluku o modelima organizacije nastave za školsku 2020./21. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama („Narodne novine Županije Posavske“, broj 11/20), kojom su usvojena dva modela organizacije nastave za vrijeme trajanja pandemije SARS-COV-2 (COVID-19) i to su I. Kombinirani model organizacije nastave i II. Nastava na daljinu. 

Zbog povoljne epidemiološke situacije tijekom prva tri tjedna drugog polugodišta tekuće školske godine ovo Ministarstvo se 8.2.2021. godine, obratilo Kriznom stožeru za dobivanje suglasnosti za organizaciju nastave neposredno sa svim učenicima bez dijeljenja u skupine i s fizičkom udaljenošću manjom od 1.5 metara izdmeđu učenika u učionici tijekom izvođenja nastave u 29 razrednih odjela (12 odjela razredna nastava, 7 odjela IX. razreda i 10 odjela završnih razreda srednjeg obrazovanja). Dana 11.2.2021. godine Ministarstvo je dobilo traženu suglasnost za organizaciju nastave u navedenim odjelima, akt br. 07-33-74-1/21. 

S obzirom da punih pet tjedana imamo povoljnu epidemiološku situaciju u svim školama po pitanju broja zaraženih učenika i djelatnika virusom SARS-COV-2(COVID-19) te da već nekoliko dana nema zaraženih ni u samoizolaciji djelatnika, a niti učenika, ukazala se potreba za daljnjim popuštanjem mjera i stvaranjem uvjeta za realizaciju neposredne nastave u školi sa svim učenicima odjela istovremeno i u preostalim odjelima predmetne nastave od VI. do VIII. razreda u osnovnim školama (25 odjela) i od I. do III. razreda u srednjim školama (28 odjela). Stoga je bilo neophodno definirati treći model organizacije nastave na koji je ovo Ministarstvo dobilo suglasnost Kriznog stožera i kojeg je usvojila Vlada Županije Posavske. S implementacijom trećeg modela u svim školama treba započeti u utorak 2.3.2021.godine. Škole su dužne o tome blagovremeno obavijeste sve učenike, roditelje i školsko osoblje, a škole koje imaju učenike koje koriste organizirane prijevoze na relaciji kuća-škola-kuća trebaju o tome obavijestiti i prijevoznike.  

U privitku ovog dopisa dostavljamo Vam dopunu Modela u kojem je detaljno opisana neposreda organizacija nastave s cijelim odjelima u školi za vrijeme pandemije.

Dopuna Modela organizacije nastave za školsku 2020./21. godinu s higijensko-epidemiološkim uputama.pdf