Zahvala

 

Ovim putem zahvaljujemo Croatiji osiguranje na donaciji lopti kojima doprinose kvalitetnijoj nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u našoj školi.