Instrukcija za postupanje u školama u svezi COVID-19

Temeljem članka 66. stavak 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/05) ministrica prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske, d o n o s i

I N S T R U K C I J U

za postupanje u osnovnim i srednjim školama Županije Posavske

u svezi koronavirusa (COVID-19)

1. Svi razrednici/nastavnici trebaju uspostaviti neki oblik elektroničke komunikacije s roditeljima ili učenicima iz svog razrednog odjela radi ostvarivanja stalne veze i davanja uputa oko nastale situacije i usmjeravanja učenja učenika.

2. U razrednu knjigu razrednici upisuju za petak 13.3.2020. godine "radni nenastavni dan", a u napomenu upisuju da se nastava nije održala temeljem Naredbe Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske.

3. Od 16.3.2020. godine, u cilju adekvatnog djelovanja i daljnjeg provođenja nastavnog procesa, nastavnici će u razdoblju od obustave nastave, učenicima za svaki radni/nastavni dan dati adekvatne upute, materijale i domaće zadatke, koji su sukladni nastavnom planu i programu i rasporedu sati.

4. Ravnatelji škola trebaju napraviti takav raspored rada i smjena tako da izbjegnu veća okupljanja djelatnika u isto vrijeme u jednoj prostoriji.

5. Razrednik ili nastavnik određenog nastavnog predmeta kontinuirano elektronički komunicira s učenicima te vodi pedagošku evidenciju tijekom razdoblja obustave nastave grafitnom olovkom u dnevniku rada.

6. Ovakav način nastavnog procesa tretirat će se kao redovita nastava i neće biti nadoknade sati, ukoliko nastavnici odrade veći dio posla predviđen nastavnim planom i programom.

7. Asistenti u nastavi, pedagozi, defektolozi, socijalni pedagozi te ostali djelatnici mogu pružiti dodatnu pomoć djelatnicima s informatičkim poteškoćama.

8. Uprava škole, administrativno osoblje i pomoćno osoblje imaju osmosatno radno vrijeme i škola treba biti otvorena radnim danima, a dežurni nastavnici trebaju redovito voditi knjigu dežurstva u koju će upisivati zapažanja i sve odsutne djelatnike. 

9. Škole trebaju osigurati odgovarajuću razinu higijene svih prostorija, sukladno preporukama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Županije Posavske.

10. Odgađaju se sva planirana natjecanja i obuke učenika i djelatnika te škole trebaju zabraniti uporabu sportskih dvorana u rekreacijske i ostale svrhe.

11. Ukoliko u odgojno-obrazovnoj ustanovi rade kronični bolesnici, trudnice ili osobe kod kojih se pojave simptomi viroze, preporučujemo da istima ravnatelji škola omoguće rad od kuće.

12. Djelatnici odgojno-obrazovnih ustanova obvezni su izvršavati zadatke prema uputama ravnatelja škole, a sukladno s daljnjim preporukama nadležnih tijela. 

13. Ova Instrukcija stupa na snagu danom donošenja, a instrukcije će se mijenjati i dopunjavati sukladno razvoju situacije. 

 

Za sve dodatne informacije vezane za ovu tematiku možete se obratiti Ministarstvu na telefon: 031/713-356, 031/713-127 ili na email adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

S poštovanjem,
Ministrica
Ana Andrić, mag. iur.