Javni poziv za obavljanje prakse za studente i đake

Porezna uprava Federacije BiH objavila je dana 09.01.2020. godine Javni poziv za pravna lica, poduzetnike i građane za podnošenje poreznih prijava sa rokom podnošenja do 31.03.2020. godine.

Zbog velikog broja zaprimljenih prijava, a u cilju blagovremene obrade i unosa svih prijava u nPIS aplikaciju, uakazala se potreba za angažovanjem studenata i đaka koji bi bili angažovani na obradi prijava.

U cilju provedbe navedenih aktivnosti Poreza uprava Federacije BiH POZIVA zainteresovane studente/đake i obrazovne institucije(fakultete i srednje škole) koje imaju interes da njihovi studenti i đaci iskustvo i praktična znanja steknu kroz rad u Porezno upravi Federacije BiH da se prijave na Javni poziv.

Praksa bi se obavljala u poreznim ispostavama Porezne uprave Federacije BiH u periodu od 15.03 do 15.05.2020 godine.

Za prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • -Zahtjev za obavljanje prakse uz navođenje osnovnih podataka o studentu/đaku (ime i prezime studenta/đaka, datum rođenja, naziv fakulteta/srednje škole, smjer, razred/godina studija, kontakt telefon)


  • -Spisak studenata/đaka koji će obavljati studentsku/đačku praksu


  • -Ukoliko student/đak sam aplicira dužan je na zahtjevu imatu saglasnost dekana fakulteta/direktora srednje škole

Za vrijeme obavljanja stručne prakse Porezna uprava Federacije BiH nema nikakvih finansijskih obaveza prema studentima/đacima.

Javni poziv ostaje otvoren do 31.03.2020. godine.

 

Prijave se mogu podnjeti na adresu:
Porezna uprava Federacije BiH - Središnji ured
Ul. Husrefta Redžića broj 4, Sarajevo
ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. sa naznakom
"Prijava za obavljanje studentske/đačke prakse"

 

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine