Dani kruha

Dani kruha – dani zahvalnosti za plodove zemlje obilježavaju se svake godine tijekom listopada. Članovi Vijeća učenika se svake godine potrude na što ljepši i kreativniji način obilježiti ove dane u našoj školi. Ove godine su napravili prodajnu izložbu ukusnih delikatesa, a kako je sve to izgledalo, možete pogledati u našoj fotogaleriji.

Zašto obilježavamo Dane kruha?

Obilježavanje Dana kruha pridonosi potpunijem odgoju i obrazovanju za zaštitu okoliša, upoznavanju i očuvanju biološke raznolikosti, podizanju svijesti o ekološkoj poljoprivredi i zdravoj prehrani, a temelji se na izgrađivanju pozitivnih stavova i stvaranju pravilnog emocionalnog odnosa djeteta–učenika i prirode.