Posjet Odgojno popravnom domu Orašje

Dana 21. 3 . 2019. godine učenici naše škole, u pratnji profesorica Amire Sejdinović Kevra i Dženane Garić Al-Saleh, posjetili su instituciju Odgojno popravni dom Orašje.

Cilj ove posjete je bio da se učenici srednje škole, preko Vijeća učenika, upoznaju s odredbama kršenja Krivičnog zakona FBiH, koje su dovele mladež na izdržavanje kazne te da uvide ozbiljnost uloge institucije za resocijalizaciju u odgoju i prevenciji devijantnog ponašanja.