Obilježen Svjetski dan dijabetesa

Svjetski dan dijabetesa obilježen je prvi put 1991. godine s ciljem podizanja svijesti o dijabetesu: uzrocima, prevenciji i katastrofalnom učinku na ljudske živote i zdravstvene sustave širom svijeta. Utemeljila ga je Internacionalna dijabetes federacija (IDF), a obilježava se 14. studenog na rođendan Fredericka Bantinga, čiji je rad sa Charlesom Bestom doveo do otkrića inzulina davne 1921. godine.

Učenici medicinske struke su u predvorju naše škole obilježili Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Cilj obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa je podizanje svijesti javnosti o problemu dijabetičara, kao i promocija zdrave ishrane i više fizičke aktivnosti.

Učenici i djelatnici škole dobili su priliku za mjerenje šećera u krvi. Tokom trajanja akcije promovirana je i važnost zdrave ishrane te preporuke što činiti ukoliko bolujete od dijabetesa.

Zahvaljujemo se našim vrijednim učenicima medicinske struke  te dipl. medicinskoj sestri, Zdenki Lujić, na ukazivanju važnosti prevencije šećerne bolesti.