Ogledni sat iz hrvatskog jezika i psihologije

U ponedjeljak 3. travnja 2017. održan je ogledni sat iz hrvatskog jezika i psihologije koji su pripremile profesorice Svjetlana Kesedžić i Andrea Zelić. Sat je održan u 3.a razredu gimnazije te je bio javan, odnosno otvoren za ostale kolege. Cilj sata je bila korelacija ovih dvaju predmeta na nekoliko razina, a naglasak je stavljen na povezanost teoretskih pristupa u psihologiji ličnosti i likova realizma.

Ogledni sat uvijek donosi neku novu metodu ili pristup, a na ovom se satu pokušalo okarakterizirati četiri realistička lika psihologijskom metodologijom, odnosno četirima pristupima u psihologiji ličnosti (psihoanaliza, biheviorizam, osobinski i humanistički pristup) i na taj način spojiti dva različita školska predmeta. Radom u grupama učenici su se uhvatili u koštac sa zahtjevnim zadatcima te su pokazali dobro predznanje iz oba predmeta. Učenici su iznimno dobro reagirali na sve pripremljene aktivnosti i zadatke, a posebno su im se svidjele neke nesvakidašnje metode kao što su vođena fantazija, digitalno pripovijedanje, dramska igra i biopjesma.

   

Cilj sata je proširiti učeničko stečeno znanje iz oba predmeta, uvidjeti njihovu konkretnu povezanost i istaknuti mogućnosti međupredmetne korelacije. Refleksijom na svoj rad i rad učenika te analizom evaluacijskih listića koje su ispunili i učenici i kolege profesori profesorice su zaključile da je sat bio svrhovit, da je uspješno ostvaren i realiziran.