ZAHVALA

ZAHVALA

gospodinu Marku Petriću

na donaciji auta za potrebe automehaničarske struke

 Ovim putem zahvaljujemo gospodinu Marku Petriću iz Pruda na nesebičnoj donaciji našoj školi. Naime, učenicima naše škole, budućim automehaničarima, darovao je automobil za potrebe praktične nastave. Ta donacija omogućit će učenicima kvalitetnije i bolje izvođenje prakse te će im se pružiti mogućnost lakšeg usavršavanja i učenja. Mnogima će učenicima ovaj automobil olakšati polaganje završnog ispita.

Ujedno zahvaljujemo i gospodinu Mati Jurišiću na prijevozu auta do srednjoškolske radionice za praktičnu nastavu.

 
Zahvalni učenici i profesori Srednje škole Pere Zečevića