Zahvalnica WMTA

Zahvalnica

Zahvaljujemo se direktoru Ustanove za stručno obrazovanje odraslih - WMTA Banja Luka, Zoranu Vukoviću, koji je našu školu obogatio vrijednom donacijom Švicarske vlade kroz projekt Prilika Plus u iznosu od 2250 KM.
Ova donacija će biti od velike koristi našim učenicima, stoga se nadamo da ćemo i ubuduće zajedno raditi na edukaciji učenika.


V. d. ravnatelja: Ivanka Pudić