Razmatranje mogućnosti za obavljanje praktične nastave

U okviru redovitih posjeta školama ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa, Drago Kopić, obišao je Srednju školu Pere Zečevića Odžak sa svojim suradnicima.  Na održanom radnom sastanku bili su nazočni ravnateljica škole- Ivanka Pudić, načelnik općine Odžak - Jakov Ivanković i ravnatelj poduzeća Pims elektro oprema d.o.o. - Damir Gavrić. Tema sastanka je bila razmatranje mogućnosti za obavljanje praktične nastave za učenike Srednje škole Pere Zečevića Odžak za zanimanja strojarski tehničari, bravari i elektroinstalateri. Na sastanku je rečeno kako Pims elektro oprema d.o.o. može ponuditi učenicima mogućnost upošljavanja nakon završenog obrazovanja. Sudionici su se usuglasili da tržište rada treba dati svoj doprinos prilikom razmatranja upisa učenika za zanimanja koja bi praktičnu nastavu mogli izvoditi u poduzećima općine Odžak. Na sastanku je istaknuta mogućnost prilagodbe 30% nastavnih planova i programa koji su rađeni u EU Vet programu kao i mogućnost da nastavnik praktične nastave bude uz učenike tijekom izvođenja praktične nastave. U okviru posjete svi sudionici su posjetili poduzeće Pims elektro oprema d.o.o. u Odžaku i upoznali se s proizvodnim pogonom i vrstama proizvoda koji se plasiraju u inozemstvu.