Ostvaren projekt Stjecanje suvremene informatičke pismenosti

Pismenost 21. stoljeća utemeljena je na novom skupu znanja i vještina koje su nužne za kvalitetan život u suvremenom postmodernom društvu, a koje nazivamo informatičkom pismenošću. Informatička pismenost je temeljni oblik suvremene pismenosti koji u najvećem dijelu objedinjuje razvijene vještine ostalih vrsta pismenosti, kao što su standardna, računalna/informatička, digitalna/internetska i medijska pismenost. U sebi obuhvaća prepoznavanje informatičkih potreba, dolaženje do informacija, njihovo vrednovanje, pohranjivanje, učinkovitu i etičku uporabu te konstruiranje i komuniciranje novih znanja. Određena je dinamikom razvoja društva te se stoga svaka značajnija promjena u informatičkom okruženju odražava i na sadržaje te funkcionalnost informatičke pismenosti. 

Mnogo smo zahvalni Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske što su donijeli odluku o dodjeli sredstava te time omogućili našoj školi obnovu informatičkih sredstava koji će pomoći u  savremenom informatičkom opismenjavanju naših učenika.

Od srca zahvaljujemo Uredu što su prepoznali naše potrebe te tvrtkama koje su pridonijele ostvarenju ovoga projekta: "EuroCompany" d.o.o., Coping d.o.o., "Afano" d.o.o. i After d.o.o.

Također se zahvaljujemo i voditelju projekta, profesoru Darjanu Iviću. 

Ova donacija će omogućiti našim učenicima informatičko opismenjavanje od najranije dobi, stjecanje informacijskih kompetencija i pobuđivanje interesa te osvješćivanje važnosti cjeloživotnog učenja.