RANG LISTA ZA IZBOR UČENIKA/UČENICE GENERACIJE

RANG LISTA ZA IZBOR UČENIKA/UČENICE GENERACIJE

SREDNJE ŠKOLE PERE ZEČEVIĆA ODŽAK

Komisija za izbor učenika/učenice generacije za školsku 2017./2018. godinu vodeći se Kriterijem o izboru za učenika/učenicu generacije  odabralo je učenika i učenicu generacije a to su:

Komisija je također zaključila da su sljedeći učenici najbolji učenici svojih zanimanja:

Komisija za izbor učenika/učenice generacije za školsku 2017./2018. godinu vodeći se Kriterijem o izboru za učenika/učenicu generacije formirala je rang listu: