Pero Zečević

  Pero Zečević rođen je 1. veljače 1959. godine u Gornjoj Dubici. Osnovnu školu završio je  u Gornjoj i Donjoj Dubici, a klasičnu gimnaziju u Bolu, na otoku Braču. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1985. godine. Nakon toga počeo je raditi kao profesor u Srednjoškolskom centru u Odžaku, predavajući stručne predmete u srednjoj poljoprivrednoj školi. Na tim poslovima, kao vrlo stručan i omiljen predavač, radio je do ukidanja poljoprivredne struke 31. kolovoza 1989. godine.

Potom se aktivno počinje baviti društvenim i političkim radom te na prvim demokratskim višestranačkim izborima biva izabran u Skupštinu općine Odžak. Tijekom ratnih godina i dalje se bavi političkim radom i organizacijom obrane općine Odžak te tijesno surađuje sa 102. brigadom HVO-a i izbjeglim narodom s prostora Bosanske Posavine. Nakon završetka rata u BiH, radio je neumorno na poslovima povratka i obnove prostora općine Odžak, a zatim preuzima rukovođenje Općinskim vijećem Odžak i na toj poziciji ga zatiče smrt 7. prosinca 1997. godine.

Na inicijativu bivših kolega iz Srednjoškolskog centra, Općinsko vijeće Odžak je donijelo odluku da se u trajni spomen i znak zahvalnosti ova srednjoškolska ustanova nazove imenom Pere Zečevića.

Naslovnica

Upis učenika u srednju školu

Na temelju Odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2020./2021. godinu broj: 06-34-495/20 od 22.05.2020. godine a u svezi sa Odlukom o elementima i kriterijima izbora kandidata za upis u prvi razred srednjih škola u Županiji Posavskoj za školsku 2020. / 2021. godinu broj:06-34-496/20 od 22.05.2020. godine koje je donijela ministrica prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, Srednja škola Pere Zečevića Odžak, raspisuje:

NATJEČAJ za upis učenika u srednju školu za školsku godinu 2020./2021.

Ovim Natječajem utvrđuju se rokovi upisa, plan upisa i elementi i kriteriji za kandidate.