Naslovnica

EKSTERNA MATURA U BIH

 Dana 15. i 16.05.2017. godine provedeno je pilotiranje projekta Eksterne mature u BIH. Završni razred gimnazije Pere Zečevića Odžak je kao i svi gimnazijalci iz 21. srednje škole koje su određene na nivou države za pilotiranje Eksterne mature testirani u ta dva dana u isto vrijeme od 9 do 12 sati iz predmeta Hrvatski jezik (test i esej) i Matematike (razina A i B). Učenici su surađivali i pristupili ovom testiranju jako staloženo i odgovorno. Sve je proteklo u najboljem redu. Profesori koji su bili zaduženi za provedbu svoj su posao odradili najbolje što su mogli.

 

  Pero Zečević rođen je 1. veljače 1959. godine u Gornjoj Dubici. Osnovnu školu završio je  u Gornjoj i Donjoj Dubici, a klasičnu gimnaziju u Bolu, na otoku Braču. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1985. godine. Nakon toga počeo je raditi kao profesor u Srednjoškolskom centru u Odžaku, predavajući stručne predmete u srednjoj poljoprivrednoj školi. Na tim poslovima, kao vrlo stručan i omiljen predavač, radio je do ukidanja poljoprivredne struke 31. kolovoza 1989. godine.

Potom se aktivno počinje baviti društvenim i političkim radom te na prvim demokratskim višestranačkim izborima biva izabran u Skupštinu općine Odžak. Tijekom ratnih godina i dalje se bavi političkim radom i organizacijom obrane općine Odžak te tijesno surađuje sa 102. brigadom HVO-a i izbjeglim narodom s prostora Bosanske Posavine. Nakon završetka rata u BiH, radio je neumorno na poslovima povratka i obnove prostora općine Odžak, a zatim preuzima rukovođenje Općinskim vijećem Odžak i na toj poziciji ga zatiče smrt 7. prosinca 1997. godine.

Na inicijativu bivših kolega iz Srednjoškolskog centra, Općinsko vijeće Odžak je donijelo odluku da se u trajni spomen i znak zahvalnosti ova srednjoškolska ustanova nazove imenom Pere Zečevića.